Preklady

DAMU ponúka prekladateľské služby bežných i odborných textov kedykoľvek potrebujete. Preklady Vašich propagačných materiálov, informácií na web stránke, ponukových listov, jedálnych lístkov a iných materiálov potrebných pre Vašu komunikáciu v anglickom jazyku.

Služba Cena za 1 bežnú stranu (1800 znakov) Príplatok za odborný text
Preklad zo slovenského do anglického jazyka alebo opačne
18€
25%
Preklad do 24 hodín, alebo cez víkend
dohodou
25%

V prípade iných požiadaviek sú ceny stanovené dohodou na základe posúdenia konkrétneho textu. V závislosti od rozsahu a obsahu prekladaného textu je možné poskytnúť aj zľavy.

dizajn a programovanie: TLC