Tlmočenie

Našim klientom ponúkame aj

tlmočenie pre ľahšiu a pohodlnejšiu komunikáciu na pracovných stretnutiach, prezentáciách, firemných či kultúrnych podujatiach.

Služba Cena za hodinu
Tlmočenie zo slovenského do anglického jazyka alebo opačne
60€ - 80€
dizajn a programovanie: TLC